Продаж майна банкрута по-новому

Суддею господарського суду Дніпропетровської області Примаком С.А. в науково-практичному журналі «Санація та банкрутство» опубліковано статтю про актуальні питання продажу майна банкрута у процедурі ліквідації.

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі — Закон), результати аукціону з продажу майна боржника в провадженні у справі про банкрутство, проведеного з порушенням вимог Закону,  можуть бути визнані в судовому порядку недійсними.

Частиною 8 ст. 44 Закону визначено, що спори, які виникають при проведенні та виконанні результатів аукціонів, у тому числі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна, розглядаються в межах прова­ дження у справі про банкрутство.

Виходячи з аналізу норм Закону (в новій редакції), керуючись положеннями інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28 березня 2013 р. № 01-06/606/2013, у разі продажу майна у процедурі банкрутства (ліквідації) до господарського суду можуть бути оскаржені:

· рішення про скасування аукціону орга нізатором (ч. 4 ст. 54 Закону);

· рішення про анулювання організатором результатів аукціону (ч. 2 ст. 55 Закону);

· результати аукціону, проведеного з по рушенням вимог закону (ч. З ст. 55 Закону);

· рішення про визнання або про відмову у визнанні заявника учасником торгів (ч. 6 ст. 61 Закону).

Зважаючи на те, що Закон у новій редакції, який діє з 19 січня 2013 р., більш розширено регламентує механізм продажу майна боржника в провадженні у справі про банкрутство та нині немає сталої судової практики з цього питання і одноманітного розуміння судами самого механізму продажу майна банкрута в процедурі ліквідації, вважаємо за необхідне звернути особливу увагу на деякі проблемні питання, що виникають при застосуванні по­ ложень Закону стосовно порядку продажу майна боржника.

Статтею 44 Закону регламентовано, що після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута такими способами:

· проведення аукціону;

· продаж майна безпосередньо юридич ній або фізичній особі.

Вибір способів продажу активів здійснюється ліквідатором з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною.

Таким чином, положення зазначеної норми надають ліквідатору альтернативу у виборі способу реалізації майна банкрута, за умови, що результатом застосування такого способу продажу буде отримання найвищої ціни за майно банкрута.

Але положення ст. 49 Закону вже імперативно вказують на необхідність продажу майна боржника (банкрута) шляхом проведення торгів у формі аукціону, що не кореспондуєть ся з положеннями ст. 44 Закону та може при­ зводити до формування не одноманітної судової практики при вирішенні спорів з приводу продажу майна банкрута в процедурі ліквідації, і, як наслідок, при вирішенні спорів, які виникають при проведенні та виконанні результатів аукціонів, у тому числі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна.