Право власності на майно та господарська діяльність в Криму очима України.

З метою врегулювання та захисту інтересів громадян України та інших суб’єктів права в Криму, на законодавчому рівні, внаслідок політичних подій, що сталися на Кримському півострові, Верховна Рада України 15 квітня 2014 року прийняла

Закон України №1027 «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території  України». Згідно такого Закону АР Крим та м. Севастополь визнані тимчасово окупованими територіями.

Особливості здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території, у відповідності до закону, будуть визначені законодавством надалі, а на сьогодні, вищезазначеним Законом  прийняті ряд норм, що в подальшому вплинуть на господарську діяльність на Кримському півострові.

Так, будь-який акт, виданий органами та їх посадовими особами на тимчасово окупованій території є недійсним і не створює правових наслідків.

Договори з такими органами (особами) чи створеними ними юридичними особами будуть недійсними.

Тому і використання документів, виданих (затверджених) органами та посадовцями тимчасово окупованої території є досить ризикованими як на території України так за її межами.

Створені зазначеними органами (особами) юридичні особи (зокрема підприємства)  не можуть бути контрагентами українських резидентів, а також іноземних резидентів, за умов що останні не хочуть порушити законодавство України.

Укладання договорів з такими органами та особами проблематично, так як  зазначені  угоди опиняються  в статусі недійсних у відповідності до ч.1 ст. 203, ч.ч. 1.2 ст. 215 Цивільного кодексу України.

Документи, що видані органами (посадовими особами) тимчасово окупованої території  не матимуть юридичної сили на території  України і не будуть визнаватися її органами влади та іншими установами, організаціями, підприємствами.

Суб’єкти публічного права України, фізичні особи та юридичні особи приватного права зберігають речові права на майно, що знаходиться на  тимчасово окупованій території, за умов, що таке майно набуте і відповідності до законодавства України.

Будь-яка зміна правовідносин щодо майна суб’єктів України, зокрема земельних ділянок та нерухомості, що знаходиться на тимчасово окупованій території, буде чинною, якщо вона відбудеться у відповідності до вимог українського законодавства. Дане твердження стосується всіх випадків відчуження, оренди, спадкування тощо.

Реєстрацію речових права на нерухомість Крима та м. Севастополь, зокрема її відчуження чи передачу в іпотеку, резиденти України можуть здійснити у визначеного державного реєстратора за межами  Криму та м. Севастополь, в іншому регіоні України.

Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок тимчасової окупації, покладається в повному обсязі на Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію.

Визначення Російської Федерації відповідальною за шкоду, заподіяну окупацією Кримського півострова є підставою для подання позовів потерпілими до міжнародних судів.